Doelgroep

De woningen en bouwgronden spreken een breed publiek aan: van starters over gezinnen met kinderen tot 50+’ers. Dat bevordert de sociale interactie tussen de bewoners en creëert een dorpse gezelligheid. Maar ook een niet te vergeten groep, mensen met een handicap, krijgen een rol in dit verhaal. Zelfs bij de kleinere kavels is het mogelijk om gelijkvloers te wonen.
Dit met het oog op levenslang wonen, ook wanneer de tijd komt dat de thuissituatie extra zorg vereist. Hiermee speelt “Op de Koopman” in op de huidige én toekomstige woonbehoeften en brengen ze mensen samen uit diverse fasen van hun leven in een rustgevende sfeer.